Elektrina


Spoločnosť encare sa primárne zameriava na dodávky elektrickej energie . Ponúkame úplne individuálny prístup a sme pripravení hľadať aj nové  riešenia. Štandartnými produkty pre dodávku elektriny sú fix, postupný nákup. Zákazník má možnosť využiť kombináciu jednotlivých prístupov, prípadne mu vytvoríme produkt doslova "na mieru"


Plyn


Pri dodávkach plynu sa spoločnosť encare sústreďuje na zákazníkov kategórie maloodber, stredoodber a veľkoodber , teda na zákazníkov s minimálnou spotrebou 100 MWh plynu za rok. Kladieme dôraz na riešenie špecifických potrieb našich odberateľov a definujeme pre nich optimálny spôsob nákupu jednotlivých komodít - rôzne varianty postupných nákupov alebo fixnú cenu.


Energetické služby

 • energetické poradenstvo v oblasti energetickej legislatívy pre
  korporátnych klientov
 •  energetické optimalizácie s výsledkom zníženia energetickej
  náročností budov a zariadení (analýza, návrh, riešenie)

 •  správa energetických zdrojov z legislatívneho a
  ekonomického hľadiska

 •  poradenstvo zacielené na optimalizáciu úspor nákladov na
  elektrickú energiu

 •  spolupráca s technologickými firmami dodávajúcimi
  komplexné energetické zariadenia