encare, s.r.o.

Sídlo:  Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
Office: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO: 52302555 
Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd: Sro, vl.č.: 136026/B 
Bankové spojenie: SK1511000000002945069129
info@encare.sk