Spoločnosť encare, s.r.o tvorí tím odborníkov s viac ako desaťročnými skúsenosťami v oblasti
energetiky. Svojim zákazníkom spoločne s našimi partermi zabezpečujeme dodávku zemného plynu
a elektrickej energie, ale aj čoraz viac vyhľadávané a využívané služby energetického poradenstva.
Základnou premisou nášho úspechu je implementácia individuálnych riešení v súlade s požiadavkami
našich obchodných partnerov.

Žijeme v dobe, keď efektivita procesov, úspora nákladov v symbióze s enviromentálnymi princípmi
podnikania sa viac a viac stávajú samozrejmou súčasťou rozhodovacích procesov podnikateľských
subjektov, organizácií verejného sektora , ale i fyzických osôb resp. domácností. Jednou z oblastí, kde
horeuvedené aspekty môžeme úspešne aplikovať , je energetika naprieč jej všetkými úrovňami.
Vybrať si toho správneho odborného partnera Vám úmožní zníženie nákladov za energie, prípadne
efektívnejšie a ekologickejšie fungovanie technológií.